.
 
.

Критерії оцінювання письмових робіт (творів та переказів). Види помилок

Рівні

 Бали

Помилки

за  зміст (З)

         Грамотність  

І + V

Л + Г + Ст.

  І

1

      Окремі  речення

15 — 16, >

 

9 — 10

 

2

Окремі  фрагменти

13 — 14

 

3

Менше  ½  норми

11 — 12

  ІІ

4

7

9 — 10

 

7 — 8

 

5

6

7 — 8

 

6

5

5 — 6

 ІІІ

7

4

4

 

5 — 6

 

8

3

3

 

9

2

1 + 1 (негр.)

ІV

10

1

1

3

 

11

1 (негр.)

2

 

12

1

Негрубі  помилки,  повторювані  й  однотипні

У  підрахунку  помилок:

2  негрубі  вважати  за  одну  помилку;

повторювані — за  одну;

однотипні — на  одне  правило,  але  в  різних  словах — різні  помилки;

5  виправлень — 1  помилка.

План — не  враховується.

Для  творів.  Якщо  обсяг  твору  значно  перевищує  середній,  то  +  1 бал  (або  — 1 бал).

Оцінюючи  письмові  роботи  (перекази,  твори),  враховують  наявність:

1)                      орфографічних  та  пунктуаційних  помилок,  які  підраховуються  сумарно,  без  диференціації  (перша  позиція);

2)                      лексичних, граматичних  і  стилістичних  помилок  (друга  позиція).

Загальну  оцінку  за  мовне  оформлення  (МО)  виводять  таким  чином:  до  бала  за  орфографію  та  пунктуацію  додають  бал,  якого  заслуговує  робота  за кількістю  лексичних,  граматичних  і  стилістичних  помилок,  одержана  сума  ділиться  на  2:

    МО — 3  —  5 : 8 б.    (8 + 8): 2 = 8 б.

  І +V      Л+Г+Ст.

  Під  час  виведення  єдиної  оцінки  за  письмову  роботу  до  кількості  балів,  набраних  за  зміст  переказу  чи  твору,  додається  кількість  балів  за  мовне  оформлення  і  їхня  сума  ділиться  на  2:

З — 2: 9 б.      МО — 4 + 6: 7 б.      (9+7): 2 = 8 б.

  При  цьому  якщо  частка  не  є  цілим  числом,  вона  закруглюється  в  бік  більшого  числа.

Остаточний вигляд запису: З — 2 : 9 б.      МО — 3 — 5 : 8 б.    9 б.

ВИДИ ПОМИЛОК

1. ЛЕКСИЧНІ ПОМИЛКИ

До групи лексичних помилок відносять недоліки мовлення, пов’язані з використанням слів і фразеологічних зворотів, які не відповідають нормам літературної мови.

До типових лексичних вад тексту відносять такі:

1)   стилістично немотивована тавтологія – повтор слова, спільнокореневих слів в одному або сусідніх реченнях: Школярам доручили прибрати шкільний двір;

2) стилістично немотивований плеоназм – дублювання значення у двох словах: Кожному гостеві нашого закладу подарували пам’ятний сувенір;

3)  стилістично немотивоване багатослів’я – уживання зайвих слів: Похід князя Ігоря на половців відбувся у квітні місяці;

4) уживання слів у невластивому значенні: Молоко дуже корисливе для дитячого організму; Я рахую, що…; вірні рішення; задати запитання;

5)  порушення сполучуваності слів, часто засноване на інтерференційних явищах: Ми зайняли перше місце на конкурсі;

6)  уживання слів, не властивих літературній українській мові (немотивовані діалектизми, полонізми, росіянізми): Треба приймати участь у різних міроприємствах;

7)  уживання слів, не властивих зображуваній епосі: Солдати князя Ігоря були відважними;

8)   некоректне вживання фразеологізмів: Я і природа – це дві сторони медальйона.

2.   ГРАМАТИЧНІ ПОМИЛКИ

До групи граматичних помилок зараховують морфемні, словотвірні, морфологічні й синтаксичні порушення.

 До типових граматичних помилок відносять такі:

1)   мофремні й словотвірні – помилки, спричинені:

а) уживанням нетипових для української мови (малопродуктивних, що витісняються іншими продуктивними засобами, чи зовсім не властивих мовній системі) словотворчих засобів, найчастіше суфіксів: атомщики, непередбачувальні, поставщиків, датчанин;

б) порушенням закономірностей поєднання твірної основи й словотворчого засобу в похідному слові: подмінять, двохтрубне.

2)  морфологічні – помилки, що спричинені невідповідністю формального вираження якогось із граматичних значень тієї чи тієї повнозначної (самостійної) частини мови – роду, числа, відмінка, ступеня порівняння, особи, часу, способу, стану, виду.

3) синтаксичні – помилки, що спричинені незабезпеченням передбаченої граматичним ладом української мови побудови конструкцій (словосполучень, речень, надфразних єдностей) відповідно до усталених моделей синтаксичних зв’язків і відношень. Залежно від складності конструкції можуть бути виділені помилки на рівні:

3.  СТИЛІСТИЧНІ ПОМИЛКИ

До стилістичних помилок належать випадки недоцільного вживання оцінно-емоційно-експресивно забарвлених мовних засобів різних рівнів мовної системи.

До типових граматичних помилок відносять такі:

1)  уживання слів, властивих одному стилю, у тексті іншого: Професор далі балакав про фонетичні особливості староукраїнської мови.

2)   уживання мовних штампів (кальок, кліше): Червоною ниткою через усю поему проходить думка про об’єднання руських князів для захисту батьківщини.

3)  нагромадження в одному реченні слів, що належать до тієї самої частини мови: У цій статті розповідь про навчання учнів шкіл Львова в давнину.

Подобається


Новини


10 лют. 2018
З ювілеєм!
10 лютого відзначає ювілей директор школи Руденко Олексій Анатолійович

29 січ. 2018
Їх слава буде вічно пломеніти
29 січня учні школи вшанували пам'ять героїв Крут

22 січ. 2018
День Соборності України
22 січня у школі відзначали День Соборності України

Всі новини