Мар'янівська ЗШ І-ІІІ ст.
 
.

Емоційна сфера старшокласників

Довідка, підготовлена на засідання мо класних керівників, по

результатах проективного тесту «Хто я, який я…»,

проведеного у 11 класі  І семестр

 1. Ролі, які визнають учні, примітивні (брат, син, сусід…). Соціальні ролі – безликі. Жоден учень не назвав ролі, що визначають його як особистість, що має індивідуальні характеристики, які визначають його унікальність.
 2. Відповідаючи на питання «який я» учні характеризують себе, як позитивного героя. «Я – класний, веселий, хороший, добрий…». Абсолютна більшість не позиціонує себе із негативними проявами особистості, що може бути свідченням завищеної самооцінки, невизнанням власних недоліків, а отже відсутністю роботи у напрямі подолання певних негативних якостей. Не бачення недоліків не означає їх відсутність.
 3. Частина учнів показали вузький діапазон словарного запасу, про що свідчать повтори «добрий», навіть, там де пояснення означають іншу рису (підміна понять). Наприклад: «хороший, тому що підтримую у любій ситуації», «уважний, бо стараюся не порушувати закони», «щедрий, бо віддаю всю душу, граючись із чужими дітьми», «відважний, бо люблю своїх родичів».
 4. Рекомендовано провести додаткову бесіду направлену на усунення виявлених недоречностей тобто на уроках та позакласних заходах роз’яснити суть вживаних понять.
 5. рекомендовано провести вправу, яка б допомогла учням подивитися на себе очима сторонньої людини «Яким мене бачать?», що є доповненням до попередньої. Одного із учасників вилучають із групи та колегіально описують 6-8 його найбільш значимих якостей. Потім його запрошують до класу та пропонують дати відповідь на питання як стороння людина. У випадку не спів падання думки групи із думкою граючого слід роз’яснити у чому його прорахунок або на що звернути увагу.

 

Довідка, підготовлена на засідання класних керівників, по результатах тестування

«Ідеал та антиідеал»

 1. Оцінюючи відповіді учнів на визначення позитивних рис «ідеалу» та негативних «анти ідеалу», варто звернути увагу, що має місце неправильне трактування певних характеристик (причина?). Наприклад:
  • до позитивних рис відносять «підозрілість», «хитрість», або позитивними рисами вважають «нервовість», «хитрість», «розв’язність», «впертість».
  • до негативних відносять «соромливість», «повільність», «посидючість», «вдумливість»,
 2. Частина учнів переоцінюють свої якості, наділяючи себе всіма переліченими у тесті позитивними характеристиками, і майже не виокремлюючи негативних своїх рис. Не вникаючи у протиріччя, які створюються, бо людина одночасно не може бути доброю та мстивою чи злопам’ятною, нахабною та скромною.
 3. Викликає занепокоєння той факт, що частина учнів відзначають у собі такі риси, як «злопам’ятність» (5 учнів), «мстивість» (2 уч), «нервовість» (6 учн), «образливість» (5 учн), «впертість» (6 учн). У такій ситуації може заспокоїти лише та обставина, що школярі цю рису у собі визнають, добре коли наголошують, що вона негативна.
 4. Характерним показником є та обставина, що у класі немає жодного учня із заниженою самооцінкою, що свідчить про нормальний мікроклімат у класі і відсутність насильства над дітьми.
 5. Рекомендовано обговорення під час години класного керівника типових недоречностей та проведення годин спілкування, що сприяють пониженню рівня домагань та виробленню адекватної самооцінки

 

 

Довідка, підготовлена на засідання мо класних керівників, по

результатах проективного тесту «Хто я, який я…»,

проведеного у 10 класі І семестр

1.      Розуміння власних ролей відсутнє, бо школярі визначають ті ролі, що лежать на поверхні соціальних стосунків (як то брат, онук, син, племінниця іт. ін.). Таке бачення себе не окреслює людину як унікальну особистість, структура такої ролі – безлика, бо всі виконують ролі родичів чи школярів, друзів чи підлітків у даному віці.

2.      Відповідаючи на питання «Який я?», підміняють його чи не розуміють суті, поставленого запитання, адже розповідають про свої уподобання, коли пишуть «я люблю спорт», «полюбляю їздити на море», «захоплююсь футболом» та інше, але уподобання не розкривають внутрішнього стану особи (так як захоплюватися футболом може і добра і зла людина). Також слова «я незалежний» чи «я сміливий» без підтвердження такої риси фактами є фоновими і можуть свідчити про нещирість при опитуванні. Разом з тим такі відповіді можуть свідчити про низький рівень інтелектуального розвитку в цілому, а також малий словниковий запас слів опитуваних.

3.      Частина ролей, що їх визначають школярі дійсно характеризують їх як особистість: «я – опора для мами», «я- приклад для молодших школярів», «я – читач, бо часто відвідую бібліотеку», «я – громадянин України», проте кількість таких відповідей мала.

4.      На запитання «Який я?» школярі в основному виділяють у собі позитивні якості або такі, що стосуються їх емоційних станів характерних якостей: «щасливий», «єдиний у сім'ї», «я любляча» «я емоційна» (рівень самооцінки може бути завищений). Лише кілька учнів відзначають по одному своєму не зовсім недоліку у характері. Наприклад «я легко піддаюся змінам настрою», «я вразлива, бо ображаюся на дрібниці», «я чутлива, бо близько до серця сприймаю слова». У частини учнів відсутнє розуміння значень елементарних слів («я добрий, бо мене всі люблять», «я дружелюбна, бо знайомлюсь із усіма без вагань», «я чесна, бо люблю справедливість», «я особистість, бо не люблю, коли мені вказують», «я романтик, бо люблю романтику», «я тендітна, бо мене легко зламати як квітку».

5.      Рекомендовано провести додаткову бесіду, направлену на усунення виявлених розбіжностей. Написання самохарактеристик та взаємохарактеристик, для виявлення як позитиву так і недоліків у характері, проведення роз’яснень щодо роботи у напрямі удосконалення власних проблемних рис. Бачення не тільки своїх переваг, а й недоліків робить людину стійкою до ситуацій вибору, станів фрустрації (нездійснення бажань), конфліктних подій. «Гідною є не та людина, у якої немає недоліків, а та, у якої є чесноти» (В. О. Ключевський).

6.      рекомендовано провести вправу, яка б допомогла учням подивитися на себе очима сторонньої людини «Яким мене бачать?», що є доповненням до попередньої. Одного із учасників вилучають із групи та колегіально описують 6-8 його найбільш значимих позитивних та негативних якостей. Потім його запрошують до класу та пропонують дати відповідь на питання як стороння людина. У випадку не співпадання думки групи із думкою граючого слід роз’яснити у чому його прорахунок або на що звернути увагу.

7.      Рекомендовано провести методику «Самооцінка особистості», у якій виводиться формула самооцінки позитивних та негативних рис у порівнянні із ідеалом та «анти ідеалом» людини.

 

Результати дослідження особистості та її самооцінки

серед учнів 10 класу І семестр

 1. Оцінюючи відповіді учнів на визначення позитивних рис «ідеалу» та негативних «анти ідеалу», варто звернути увагу, що має місце неправильне трактування певних характеристик (причина?). Наприклад:
  1. до позитивних рис відносять «мстивість», «розв’язність», «хитрість» «впертість», «підозрілість», «вдумливість»
  2. до негативних «хлібосольність», «посидючість», «соромливість», «повільність», «скромність».
 2. Частина учнів переоцінюють свої якості, наділяючи себе всіма переліченими у тесті позитивними характеристиками, не вникаючи, що у людина одночасно не може бути доброю та мстивою чи злопам’ятною  ніжною та грубою
 3. Викликає занепокоєння той факт, що частина учнів відзначають у собі такі риси, як «злопам’ятність» (5 учнів), «мстивість» (3 уч), «нервовість» (6 учн), «образливість» (6 учн), «впертість» (9 учн), «нестриманість» (5 учн.). У такій ситуації може заспокоїти лише та обставина, що школярі цю рису у собі визнають, наголошуючи, що вона негативна.
 4. Характерним показником є та обставина, що у класі немає жодного учня із заниженою самооцінкою, що справляє добре враження.
 5. Рекомендовано обговорення під час години класного керівника типових розбіжностей та проведення годин спілкування, що сприяють пониженню рівня домагань та виробленню адекватної самооцінки

 

 

Довідка, підготовлена на засідання мо класних керівників, по

результатах проективного тесту «Хто я, який я…»,

проведеного у 9 класі І семестр

 1. Школярі частково усвідомлюють свої ролі, разом із соціальними називаючи і унікально особистісні: «я художник-початківець», «я мрійниця», «я душа компанії», «я турист», «я спортсмен», «я європеєць», «я оптиміст», «я рибалка». Проте частина школярів свою особистість ідентифікують лише у соціальному розумінні.
 2. Про незрілість підліткових суджень свідчать висловлювання: «я різноманітна, бо не люблю одноманітності», «я дотримуюсь правил, бо так вимагає держава», «я - незалежна людина, бо не залежу ні від кого», «я хочу бути найкращою, бо не хочу бути найгіршою», «я - автор, бо пишу свою долю на цій Землі», «я - технолог, бо люблю різні технології».
 3. Характеризуючи себе «який я?», більшість помірковано оцінюють свої позитивні та негативні якості, бо критично називають недоліки характеру, віддаючи перевагу своїм кращим сторонам. «я скромний, бо не люблю хвастатися» і разом з тим «я егоїст, бо можу образити», «я відповідальна, бо доводжу будь-яку справу до кінця» і поряд «я боязлива, бо маю багато фобій», «я розсудлива, бо перед тим як щось зробити, я завжди подумаю», «я кмітливий, бо вмію трохи думати» і поряд «я брехун, бо в якісь моменти можу обманути», «я добрий» і тут же «я агресивний».
 4.  Характерною особливістю багатьох відповідей є різноманітність ролей та не повторюваність якостей: розсудлива, охайна, весела, працьовитий, ніжна, ввічливий, спостережливий, чесний, скромний, чистюля, щедрий, цілеспрямована, життєрадісна і т. ін., що свідчить про небідний словарний запас. Проте один учень не зміг (з якої причини?) написати жодної своєї риси «який я», кілька учнів виділяючи свої певні характерні якості, не підтверджували їх фактами.
 5. рекомендовано провести вправу, яка б допомогла учням подивитися на себе очима сторонньої людини «Яким мене бачать?», що є доповненням до попередньої. Одного із учасників вилучають із групи та колегіально описують 6-8 його найбільш значимих позитивних та негативних якостей. Потім його запрошують до класу та пропонують дати відповідь на питання як стороння людина. У випадку не спів падання думки групи із думкою граючого слід роз’яснити у чому його прорахунок або на що звернути увагу.
 6. Рекомендовано провести методику «Самооцінка особистості», у якій виводиться формула самооцінки позитивних та негативних рис у порівнянні із ідеалом та «анти ідеалом» людини.

 

Результати дослідження особистості та її самооцінки

 учні 9 класу (листопад 2013 р.).

 1. Оцінюючи відповіді учнів на визначення позитивних рис «ідеалу» та негативних «анти ідеалу», варто звернути увагу, що має місце правильне трактування всіх характеристик, що свідчить про правильне тлумачення слів
  1. до позитивних рис відносять вдумливість, вразливість, скромність, соромливість, строгість.
  2. До негативних впертість, нахабність, підозрілість, самолюбство, легковажність, нестриманість, нервовість, грубість.
 2. Позитивно, що частина учнів виявляють у собі негативні якості, неввічливість та грубість, легковажність та нестриманість, строгість та впертість, підозрілість та нахабність, нервовість та образливість, грубість та підозрілість, злопам’ятність і самолюбство, грубість і злопам’ятність .
 3. Викликає занепокоєння той факт, що частина учнів відзначають у собі такі риси, як «злопам’ятність» (6 учнів), «мстивість» (0 уч), «нервовість» (5 учн), «образливість» (5 учн), «впертість» (11 учн), «нестриманість» (5 учн.). У такій ситуації може заспокоїти лише та обставина, що школярі цю рису у собі визнають, правда деякі учні не завжди визнають впертість негативною якістю.
 4. Характерним показником є та обставина, що у класі немає жодного учня із заниженою самооцінкою, що справляє добре враження, а також враховуючи підлітковий вік дещо завищена самооцінка – є характерною ознакою віку, тому в цілому стан справ нормальний.
 5. Рекомендовано обговорення під час години класного керівника типових розбіжностей та проведення годин спілкування, що сприяють пониженню рівня домагань та виробленню адекватної самооцінки, а також практичних занять із психологом з такою ж метою.

 


Новости


10.02.2018
З ювілеєм!
10 лютого відзначає ювілей директор школи Руденко Олексій Анатолійович

29.01.2018
Їх слава буде вічно пломеніти
29 січня учні школи вшанували пам'ять героїв Крут

22.01.2018
День Соборності України
22 січня у школі відзначали День Соборності України

Все новости